Adviseurs

Sandra van der Bolt

adviseur

Het onderwijs is de plek waar 'het' gebeurt; waar veranderingen worden ingezet en waar onze toekomst in de steigers wordt gezet. Tegelijkertijd is het een kwetsbare branche; omdat je als professional te maken hebt met de wereld van nu in al haar facetten. In het onderwijs investeer je in morgen, en ga je om met vandaag. Dit vraagt van professionals een brede en open blik en tegelijkertijd het vermogen zich kwetsbaar op te stellen, méns te zijn.  

Leren en ontwikkeling zie ik als sleutel tot verandering en groei. Ik vind het leuk en fijn om samen met anderen te werken aan de ontwikkeling van jonge mensen, om zo mijn steentje bij te dragen aan de wereld van morgen.

Ik ben mijn loopbaan dan ook begonnen als leerkracht op een basisschool. Na een tijdje ben ik onderwijskunde gaan studeren met een aantal vakken van de opleiding orthopedagogiek. Voordat ik bij BCO Onderwijsadvies ben begonnen, had ik een eigen bedrijf waarmee ik scholen in heel Nederland begeleidde rondom PR, communicatie, ouderbetrokkenheid en ook visieontwikkeling. Ik ben altijd actief geweest op de scholen van mijn kinderen, in de medezeggenschapsraden en klankbordgroepen en als lid van de ondersteuningsplanraad Passend Onderwijs.

Als adviseur vind ik het belangrijk om aan te sluiten bij hetgeen waar de klant op het moment mee bezig is en wat er leeft bij de mensen. En om hierbij zoveel mogelijk partners en 'stakeholders' mee te nemen, zodat zoveel mogelijk mensen betrokken zijn en mee kunnen denken. Mijn specialisaties zijn onder meer ouderbetrokkenheid en hoogbegaafdheid. Als ouder van twee hoogbegaafde dochters heb ik dit vanuit verschillende rollen doorleefd: als leerkracht, adviseur en ouder. Ik ga in mijn werk altijd uit van de goede intentie van de ander en heb een optimistische blik op ontwikkeling. Elke stap is er één!

  • Hoogbegaafdheid
  • Ouderbetrokkenheid
  • Gedrag