Als je praat herhaal je vaak wat je al weet. Als je luistert, leer je vaak iets nieuws.

Echt luisteren naar wat kinderen vertellen over hun dromen, ideeën en oplossingen is voor mij het uitgangspunt bij de ondersteuning van kinderen in hun ontwikkeling. Door het stellen van vragen komen zij vaak weer een stap verder in hun ontwikkelingsproces, soms hebben ze ons volwassenen nodig voor het stellen van die juiste vragen. Door goed te luisteren leren wij ook zeer veel van kinderen.

Binnen BCO Onderwijsadvies ben ik werkzaam als orthopedagoog en ondersteun ik leerkrachten en intern begeleiders bij de leerlingondersteuning. Ik probeer de HGPD-leerlingconsultaties vorm te geven vanuit een oplossingsgerichte insteek, waarin de oplossing centraal staat en niet het probleem. Mijn kracht ligt in het leggen van de verbinding tussen de ondersteuningsbehoeften van de leerlingen en het primaire proces in de groep.

Dat ik iets wilde betekenen in de ontwikkeling van kinderen wist ik al vrij vroeg en resulteerde in een studie Orthopedagogiek. Hierin vond ik mijn passie en die heb ik na mijn studie ingezet in de begeleiding van het onderwijsproces bij ernstig zieke leerlingen. Daarna heb ik het onderwijs niet meer losgelaten en ben al meer dan 15 jaar werkzaam als orthopedagoog in het onderwijs. Aangezien ik vind dat je je leven lang leert en open moet staan voor nieuwe input ben ik gestart met de opleiding tot Orthopedagoog-Generalist. Hiermee vergroot ik mijn kennis en vaardigheden om nog beter aan te kunnen sluiten bij de ondersteuning van kinderen en volwassenen in hun leerproces.

Dit zijn mijn aandachtsgebieden:

  • Sociale veiligheid op school
  • Basisonderwijs