Nanneke Hulstijn-Hendrikse

adviseur - orthopedagoog

Benader een kind zoals je zelf ook benaderd wil worden.

Elk kind heeft recht op onderwijs en ik hoop dat alle kinderen een fijne en leerzame schooltijd hebben:

  • Een schooltijd waarop ze met plezier terugkijken
  • Een schooltijd die hun ver brengt doordat ze hun talenten leren benutten
  • Een schooltijd met fijne leerkrachten die geloven in de ontwikkelkracht van kinderen
  • Een schooltijd die ze motivatie en zelfvertrouwen geeft om door te gaan met nog een studie of om te starten met werk
  • Een schooltijd waar plek en tijd is voor iedereen
  • Een schooltijd die vriendschap en blijdschap met zich meebrengt.

Bij BCO Onderwijsadvies werk ik als adviseur. Mijn activiteiten liggen op het gebied van leerlingondersteuning en onderwijsontwikkeling. Ik ben vooral werkzaam in het primair onderwijs. Daarnaast ben ik met regelmaat te vinden in de voor- en vroegschool. Mijn expertises zijn: jonge kinderen: ontwikkeling en gedrag; ontwikkelingsproblematiek en stoornissen; verschillen tussen jongens en meisjes en executieve functies (Trainer De Kleine Kapitein).

Vóór en tijdens mijn studie Orthopedagogiek heb ik lesgegeven in het speciaal onderwijs (REC 4). Van deze ervaringen heb ik veel geleerd zowel als orthopedagoog als persoon. Voordat ik als onderwijsadviseur aan de slag ging, heb ik psycho-educatie aan kinderen gegeven en belegeiding in gezinnen. In gesprek gaan met het kind zelf en met de ouders is een grote toegevoegde waarde in mijn werk.

Dit zijn mijn aandachtsgebieden:

  • Ontwikkeling van het jonge kind
  • Aan de slag met leerlinggedrag
  • Basisonderwijs