Denken in kansen.... Zoeken naar kwaliteiten en mogelijkheden.... Geloven in de ontwikkelkracht van ieder kind.... Hier sta en ga ik voor!

Elk kind nodigt me uit tot een zoektocht naar positieve aspecten. Deze vormen het uitgangspunt om tot verdere ontwikkeling te komen. Samen met kinderen en ouders, leerkrachten, intern begeleiders en zorgcoördinatoren wordt er gezocht naar de juiste handreikingen om zo het meest haalbare te bereiken. De leerkracht is een ongekend belangrijke schakel in dit proces. Oprechte betrokkenheid, een kritische luisterhouding en een goede afstemming zijn hierbij cruciaal.

Inmiddels werk ik bijna 10 jaar als orthopedagoog/onderwijsadviseur bij BCO Onderwijsadvies en houd ik me hoofdzakelijk bezig met consultatieve leerlingbegeleiding in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ook het uitvoeren van aanvullende diagnostiek hoort hier bij. Als lid van de toelatingscommissie Maasland denk ik mee over een passende plek en aanpak voor kinderen met speciale onderwijsbehoeften. Verder verzorg ik jaarlijks een aantal cursussen op leer- en gedragsgebied en begeleid ik teambijeenkomsten. Werken bij BCO betekent maatwerk leveren… adviserend, begeleidend, op welke manier dan ook… Elke werkdag is weer een nieuwe uitdaging!

Zelf ben ik opgegroeid in een ‘onderwijsfamilie’. Ook voor mij was juffrouw worden als kind een grote wens. Na de Pabo wilde ik mezelf graag verder ontwikkelen en mijn kennis verbreden. De opleiding pedagogische wetenschappen en onderwijskunde sloot hierbij goed aan. Middels een stageplek ben ik terecht gekomen bij BCO Onderwijsadvies. De afgelopen jaren heb ik verschillende scholingen gevolgd om me verder te verdiepen op leer- en gedragsgebied. Ook de toekomst vraagt permanente doorontwikkeling.