Mirande Neijnens

adviseur

Met passie en precisie samen onderwijs ontwikkelen.

In mijn werk heb ik het voorrecht om dagelijks met diverse professionals te mogen werken aan de kwaliteit van onderwijs. Zelf komend uit de praktijk van het basisonderwijs, waar ik leerkracht, intern begeleider en MT-lid ben (geweest), kan ik me goed verplaatsen in wat onderwijsprofessionals beweegt en bezighoudt. Ook in de voorschoolse organisaties ben ik inmiddels 'kind aan huis'.

Als adviseur ben ik gedreven, betrouwbaar en betrokken en steeds op zoek naar verbinding. Mijn werk richt zich op de man of vrouw voor de groep: ik coach en begeleid hem of haar, individueel of in groepen, bij het bieden van een passend aanbod aan (jonge) kinderen. Daarbij betrek ik steeds de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs- en jeugdzorgveld en bekijk samen hoe dit zich verhoudt tot de leerkracht of pedagogisch medewerker. Op scholen en in kindcentra verzorg ik cursussen en bijeenkomsten, leid ik overlegmomenten en intervisie en ben ik vooral gesprekspartner bij het samen ontwikkelen van onderwijs. Met MT-leden en directies werk ik aan onderwijs en ontwikkeling. Het begeleiden van veranderingsprocessen, het oppakken van doorgaande lijnen binnen de school en naar externe partners en het bijdragen aan afstemming en planning vormen een groot onderdeel van mijn werk.

Al deze vaardigheden komen tot hun recht tijdens het interim teamleiderschap op een school waar er een vraag ligt. Het begeleiden van leerkrachten in hun ontwikkeling, het (mee) vormgeven van beleid en het analyseren van problemen of het doorlichten van een proces zijn zaken die ik oppak. Door het maken van analyses en het verder (mee) opzetten van of begeleiden bij een plan van aanpak draag ik bij aan het versterken van het proces van kwaliteitszorg. Lees de ervaringen van basisschool De Schalm in Steyl waar ik als interim teamleider actief ben.