Mike Nijskens

adviseur

Je kunt iemand niet dwingen om te groeien, je kunt wel de juiste condities voor groei creëren

In mijn rol als trainer en (beeld)coach stimuleer ik leerkrachten om interacties te versterken en het onderwijs meer ontwikkelingsgericht en betekenisvol te maken. Deze visie op onderwijs pas ik ook graag toe in mijn scholings- en coachingstrajecten. Het onderzoeken van de ontwikkelbehoeften, het aansluiten bij de zone van naaste ontwikkeling én het creëren van een veilig ontwikkelklimaat vormen in al mijn trajecten de basis.

Mijn expertise en hart liggen bij het jonge kind; een leeftijdsgroep die mij elke dag weer weet te verwonderen en boeien. Ik voel me bevoorrecht een steentje bij te kunnen dragen aan de fundering voor deze jonge kinderen. In mijn loopbaan heeft het zwaartepunt de ene keer meer op het leraarschap gelegen en gedurende andere periodes meer op onderwijsbegeleiding. Mijn ervaring als leerkracht houdt mij scherp als adviseur en zorgt ervoor dat ik niet alleen anderen in beweging zet, maar ook zelf in beweging blijf. Als onderwijsadviseur wil ik regelmatig de praktijk weer voelen, omdat ik het belangrijk vind om als trainer dichtbij mijn doelgroep te staan. Ook ik blijf altijd leerling en laat mij graag inspireren door anderen; ik volg de nieuwste ontwikkelingen en scholingen om mijn kennis en ervaring te verdiepen en verbreden.

Ik ben een echte avonturier en ik steek graag verschillende landgrenzen over om te reizen of er te gaan wonen. Zo heb ik onder andere in Spanje en Curaçao gewoond. 5 Jaar geleden verruilde ik het vak van onderwijsadviseur voor een functie op een Nederlandse school in Singapore. Hier stapte ik uit mijn comfortzone van het werken met het jonge kind en bleek spelend leren ook goed te passen bij de kinderen in groep 3 en 4. Spel staat bijna altijd centraal in mijn trajecten, of het nu over peuters, kleuters of groep 4 gaat.  

Mijn liefde voor onderzoeken en spelend leren komt duidelijk tot uiting in de VVE-trajecten Speelplezier en Startblokken en Basisontwikkeling. Daarnaast verzorg ik trajecten op maat waarin spel en coöperatief leren een rol spelen. Ik hou van de afwisseling van mijn vak, waarin ik in één week als beeldcoach (video interactie begeleider) een pedagogisch medewerker coach, een training verzorg rondom spelend leren in groep 4, mij bezighoud met de doorgaande lijn van voorschool naar vroegschool én een volgsysteem voor peuters en kleuters implementeer. Altijd met als doel om (de juiste condities voor) groei te creëren: Voor de professional én het kind!  

Dit zijn mijn aandachtsgebieden:

  • Speelplezier
  • spelend leren
  • rijke leeromgeving
  • Kijk!
  • Digikeuzebord
  • groep 2/3
  • doorgaande voorschool/vroegschool/groep 3
  • Meertaligheid/NT2