Adviseurs

Michelle Elbers

medebehandelaar DBC dyslexie

Mijn missie binnen het onderwijs is om elk kind de mogelijkheid te bieden om zich optimaal te ontwikkelen. Dit probeer ik te realiseren door aan te sluiten bij de behoeften van het kind. Samen met het kind maak ik duidelijke afspraken, stel ik doelen op en reflecteer ik op zijn of haar handelen. Een kind eigenaar maken van zijn eigen leerproces zie ik dan ook als uitdaging.

Binnen BCO Onderwijsadvies ben ik werkzaam als dyslexiebehandelaar. Als dyslexiebehandelaar begeleid ik wekelijks kinderen met lezen en spellen op hun eigen school. Ook besteed ik aandacht aan het welbevinden en het zelfvertrouwen van het kind door samen opzoek te gaan naar zijn of haar kwaliteiten.

Als vrijwilliger bij de scouting en de dansgarde ontdekte ik mijn passie voor het werken met kinderen. Deze passie resulteerde in het volgen van de opleiding academisch leraar primair onderwijs (ALPO). De ALPO is een combinatieopleiding van de Pabo en de bachelor Pedagogische Wetenschappen. Gedurende mijn afstudeerstage kwam ik er achter dat ik als leerkracht te weinig tijd had om elk kind de (individuele) begeleiding te bieden, die het kind nodig had en die ik het kind graag wilde bieden. Een logische stap was dan ook om de master Orthopedagogiek te gaan volgen. Na het afronden van deze studie ben ik als invaller in het basisonderwijs en als dyslexiebehandelaar aan de slag gegaan.

  • Dyslexie