Vanaf 1974 heb ik aan de basis gestaan van logopedie op scholen in diverse gemeenten in Limburg. In de loop van de jaren ben ik ook steeds meer op peuterspeelzalen en kinderdagverblijven gaan werken. Mijn doel is om samen met leerkrachten, peuterspeelzaalleid(st)ers en pedagogisch medewerkers achterstanden in de taalontwikkeling te herkennen, te verklaren en hulp te bieden bij de aanpak. Niet het begeleiden van individuele kinderen staat de laatste jaren centraal maar het vergroten van kennis over taalontwikkeling, het signaleren van achterstanden en vooral het begeleiden van deze leerlingen in de groep. Ik ondersteun leerkrachten, leidsters en ouders bij Nederlands als Tweede taal. Tevens begeleid ik scholen als het gaat om de doorgaande lijn van groep 2 naar groep 3 en bij het implementeren van de methode Spreekbeeld. Vanuit mijn specifieke expertise ten aanzien van de geletterde ontwikkeling schuif ik vaker aan bij consultaties.

Dit zijn mijn aandachtsgebieden: