Wat was de brandstof voor jouw ontwikkeling? Wat heeft jouw intrinsieke motivatie, die essentieel is voor een optimale ontwikkeling, gestimuleerd? Als ik terugkijk naar mijn eigen ontwikkeling, dan heeft het onderwijs dat ik heb gevolgd mijn drijvende kracht aangesproken en uitgedaagd. Ieder kind heeft een drijvende kracht, een kracht om het beste uit zichzelf te halen. In mijn ogen, en vanuit mijn achtergrond als leerkracht, speelt de leerkracht hierin een cruciale rol. Het is dan ook mijn drijfveer om deze vaardigheid van leerkrachten te versterken.

Vanuit mijn drijfveer werk ik binnen BCO Onderwijsadvies als adviseur op het gebied van rekenonderwijs en innovaties. Ik begeleid scholen bij het versterken en personaliseren van het rekenonderwijs. De school, de leerkrachten en de leerlingen vormen mijn inspiratiebron om tot adviezen te komen waar ze in de praktijk ook écht een stap mee vooruit kunnen. Inspiratie, welbevinden en betrokkenheid zijn de pijlers, oftewel de brandstoffen, die daarbij een belangrijke rol spelen.

Met mijn kennis en vaardigheden vanuit mijn achtergrond als leerkracht en onderwijskundige, ben ik binnen een school van toegevoegde waarde in de begeleiding. Met veel betrokkenheid, toewijding en enthousiasme hoop ik als onderwijsadviseur mijn steentje bij te dragen aan het onderwijs.

Dit zijn mijn aandachtsgebieden:

  • Rekenen
  • Basisonderwijs

Margo Kampshof is betrokken bij de volgende diensten