Communiceren is alles. Daarom logopedie.

Communiceren is praten en horen en luisteren en begrijpen en vertellen en uiten en samenwerken en…. Om dit met succes te kunnen doen is een goede spraak-taalontwikkeling cruciaal. In mijn werk als logopedist bij BCO Onderwijsadvies zie ik dagelijks kinderen die op de een of andere manier moeilijkheden ondervinden in het begrijpen, vertellen en luisteren. Het in een vroeg stadium opsporen en begeleiden van spraak- en taalmoeilijkheden voorkomt veel leerproblemen. Ik observeer het kind tijdens het spel waarbij de ontwikkelruimte van het kind het uitgangspunt is (pedagogisch optimisme). De ouders worden in dit hele proces nauw betrokken.

Naast een stuk preventie richt ik mij op het professionaliseren van leidsters, pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Zij zijn immers de hele dag bezig om de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Tevens lever ik een bijdrage aan de ontwikkelingen op het vakgebied en houd ik me bezig met het doen van voorstellen met betrekking tot productvernieuwing. Verder neem ik deel aan diverse overleggen (intervisie -en ontwikkelgroepen). En werk ik als communicatie-coördinator mee aan de website van BCO Onderwijsadvies.

Dat ik iets met kinderen wilde gaan doen, was voor mij altijd al duidelijk. Hun onbevangenheid en vrolijkheid zorgen ervoor dat ik elke dag met veel plezier mijn werk doe. En dat ik ook nog op een betekenisvolle wijze mijn deskundige bijdrage mag leveren aan een goede ontwikkeling en schoolloopbaan maakt het alleen maar nóg leuker en boeiender!

Dit zijn mijn aandachtsgebieden:

  • Taalstimulering
  • Voorschoolse educatie