Johan Stevens

senior adviseur

Leiderschap is de capaciteit om visie te vertalen in realiteit - Warren Bennis

Teams adviseren, begeleiden en ondersteunen bij het werken vanuit een heldere, gedeelde visie is mijn grote passie. In een wereld die steeds vluchtiger wordt en het kort door de bocht populisme het nieuws bepaald, is het steeds belangrijker om vanuit een stevig, weldoordacht fundament naar een gewenste toekomst te werken. Visie is dus geen luchtfietserij. Om visie daadwerkelijk naar de praktijk te vertalen is krachtig leiderschap nodig. Leiderschap op alle niveaus. Van leerling tot bestuurder.

Werken vanuit visie en goed leiderschap doe ik ook binnen mijn interim opdrachten als (meerscholen)- directeur, teamleider en IB-er. Interim met een plus. Niet alleen op de winkel passen maar juist in overleg met de opdrachtgever zoeken naar belangrijke thema’s die binnen een school opgepakt dienen te worden.

Naast visie en leiderschapsontwikkeling ben ik ook zeer betrokken bij trajecten rondom onderzoekend en ontwerpend leren en wil ik mij als adviseur graag sterk maken voor het realiseren van goed, passend onderwijs voor de doelgroep meer- en hoogbegaafden. De doelgroep die binnen het onderwijs nog veel te weinig passende ondersteuning krijgt.

Binnen al deze diverse werkzaamheden zijn een actief luisterende houding, het stellen van de juiste vragen op het juiste moment en het geven van directe feedback krachtige tools. Met het uiteindelijke doel de ander sterker en krachtiger te maken. Met andere woorden, te helpen het zelf te kunnen doen.

Voordat ik als senior-adviseur binnen BCO ben gaan werken heb ik vele jaren in het onderwijs ervaring op mogen doen als leerkracht, coach, IB-er, directeur en (meerscholen-)directeur. Zowel binnen het (speciaal) basisonderwijs als het speciaal onderwijs. Deze praktijkervaring gekoppeld aan diverse opleidingstrajecten helpen mij dagelijks om een krachtige adviseur te zijn die weet wat er in de praktijk speelt.

Dit zijn mijn aandachtsgebieden:

  • Oriëntatie op en uitzetten van (strategisch) beleid op basis van een krachtige missie/ visie
  • Inrichting van kwaliteitsbeleid en de inrichting van onderwijsondersteuningssystemen
  • Coachen van leerkrachten, Ib-ers, directeuren en teams
  • Verbinden van basisonderwijs met (speciaal) basisonderwijs en/of speciaal onderwijs
  • Teamontwikkelingstrajecten (teamflow, teamcommunicatie)