Geef kinderen de ruimte en ze laten je de sterren zien.

In de eerste 6 levensjaren van een kind ontwikkelt het brein zich het meest. De kennis en ervaringen die dan worden opgedaan zijn de basis van de latere leerontwikkeling. Een goede samenwerking tussen professionals en ouders is hier van wezenlijk belang. In elk kind zitten grote potentiele ontwikkelkansen. Voor mij de grote uitdaging om als ondersteuner van zowel kinderen en hun begeleiders (pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders) een zo optimaal mogelijke omgeving te scheppen zodat kinderen hun mogelijkheden en talenten ten volle kunnen ontplooien.

In mijn dagelijkse praktijk als consulent taalstimulering en adviseur jonge kind probeer ik mensen zodanig te raken dat ze mijn partners willen worden in het kijken naar kinderen vanuit een positieve competentieblik. Kinderen, maar ook volwassenen hebben behoefte aan ondersteuning vanuit hun persoonlijke zone van naaste ontwikkeling. Ik word altijd geraakt door kinderen die steeds op zoek zijn naar nieuwe uitdagingen en hun grenzen proberen te verleggen. Professionals die zich uitgedaagd voelen om het beste uit de kinderen en zichzelf te halen.

Professionals die out of the box denken en handelen met kinderen raken mij enorm. Denk hierbij aan peuters die, samen met de pedagogisch medewerkers, met hun blote voetjes in de verse sneeuw mogen stappen en hierdoor waardevolle ervaringen mogen opdoen. Pedagogisch medewerkers en leerkrachten die kinderen accepteren en respecteren om wie ze zijn en wat hun ontwikkelingsniveau is om vandaaruit gepaste hulp en ondersteuning te bieden.

Als consulent taalstimulering/logopedist zet ik me in om kinderen in een vroeg stadium te ondersteunen in hun taalontwikkeling en begeleid ik professionals en ouders met opmaat handelingsgerichte adviezen. Als adviseur jonge kind verzorg ik na- en bijscholing voor professionals op het gebied van de totale ontwikkeling van het jonge kind.

Ik ben in 1980 afgestudeerd als logopedist/akoepedist te Gent en kort daarna in dienst gekomen van het School Pedagogisch Centrum(SPC) te Heerlen. Jarenlang heb ik de logopedische zorg voor de basisscholen in Vaals, Simpelveld, Bocholtz en Landgraaf op me genomen. Als trainer Speelplezier heb ik leerkrachten en pedagogisch medewerkers in deze methodiek geschoold in Maastricht - Heuvelland en Parkstad. In 1996 ben ik in dienst gekomen van BCO Onderwijsadvies en heb ik me gespecialiseerd als adviseur jonge kind. Ik begeleid als docent met veel plezier scholingstrajecten VVE-Bekwaam, KIJK- volgsysteem. Verder verzorg ik workshops over uiteenlopende onderwerpen die met de ontwikkeling van het jonge kind te maken hebben. Momenteel ondersteun ik als consulent taalstimulering/logopedist kinderen en professionals in Maastricht-Heuvelland en Valkenburg aan de Geul.

Publicaties