Blijf kijken waar je naartoe wilt.

Mijn visie op onderwijs en (persoonlijke) ontwikkeling berust op de vraag: waar wil ik naartoe? Door steeds vooruit te kijken, vind je altijd een mogelijkheid om te groeien. Daarbij houd ik rekening met de talenten en de hindernissen die aanwezig zijn. Een hindernis is voor mij niet altijd een belemmering die uit te weg gehaald moet worden. Het is eerder een factor die mijn ogen opent om een andere weg te kiezen.

In mijn functie als dyslexiebehandelaar kom ik bij kinderen hindernissen tegen die niet weggehaald kunnen worden. We zoeken steeds samen naar een manier om de moeilijkheden te verkleinen of om via een andere weg ons doel te bereiken. Hiervoor is er een goede afstemming nodig van mijn antwoord op de vraag Waar wil ik naartoe? en het antwoord van het kind. Daarbij vind ik het belangrijk dat het kind het gevoel heeft er niet alleen voor te staan.

Als kind uit een onderwijsfamilie was voor mij de studie Pedagogische Wetenschappen een perfecte keuze. Ik heb het geluk altijd verhalen te kunnen uitwisselen en ook op die manier inspiratie op te doen en verder te leren.

Dit zijn mijn aandachtsgebieden: