Adviseurs

Ivonne Erens

consulent taalstimulering / logopedist

Mijn werk als logopedist is bedoeld om leidsters / pedagogisch medewerkers, leerkrachten en ouders te helpen tijdig ontwikkelingsrisico's in de spraak-/ taalontwikkeling bij jonge kinderen op te sporen. Vervolgens bied ik aan deze professionals en aan ouders hulp bij de begeleiding van deze kinderen. Ik kijk hierbij naar de totale ontwikkeling van het kind. In mijn participerende observaties en in mijn advisering is het spel van het kind leidend.

Ik richt mij op ontwikkelingsrisico's die een goede schoolontwikkeling kunnen belemmeren.

Naast mijn functie als logopedist ben ik gecertificeerd trainer van de VVE-methode Speelplezier, consulent Triple P (Positive Parent Program) en verzorger van de Hanen-oudercursus 'Jij bent belangrijk voor de ontwikkeling van je kind', waarbij ouders leren van mij en van elkaar, o.a. met behulp van video-interactiebegeleiding. Dat blijkt een goede combinatie te zijn bij de advisering.

  • Logopedie