Vertrouwen in jezelf Vertrouwen in de ander (leerling, leerkracht, ouder) Vertrouwen in het begeleidingsproces

Vertrouwen is in mijn werk een belangrijk thema. Jonge kinderen starten hun leven bijna allemaal vol vertrouwen, ze zijn leergierig, staan open voor de wereld om hen heen. Door allerlei omstandigheden kunnen zij ontmoedigd raken, hun vertrouwen in de ander en in zichzelf verliezen. Dit geldt ook voor de leerkracht die onzeker is over zichzelf of de ouder die zich machteloos voelt.

Het is voor mij een uitdaging om betrokkenen vanuit een veilige sfeer weer in ontwikkeling te brengen, hun eigen kracht te mobiliseren en stap-voor-stap weer vertrouwen te laten ervaren.

Mijn werkterrein in grote lijnen:

  • In het voortgezet onderwijs ondersteun ik docenten en leerlingen bij problemen die zij ervaren, zoals door een leerling die faalangstig is stap-voor-stap weer zelf acties te laten bedenken waardoor hij uit de vicieuze cirkel stapt van niet-durven en niet-doen.
  • Ik geef (team)bijeenkomsten voor mentoren rond het thema 'examenvrees'. De nadruk ligt hierbij op het versterken van het handelen van de docent: door leerlingen bewust te leren omgaan met spanningen wordt veel faalangst voorkomen en presteren meer leerlingen ook in examentijd naar hun vermogen.
  • Als docent geef ik de module 'angst- en stemmingsproblemen' in het VO.
  • In het basisonderwijs ondersteun ik tijdens HGPD consultaties de intern begeleider en de leerkracht om weer vertrouwen te krijgen in zichzelf en in de leerling. Ook de leerling zelf betrek ik bij een consultatie: hierdoor geef je zijn eigen oplossingskracht nadrukkelijk een plaats.
  • Als coach begeleid ik mensen zodat ze zich (opnieuw) bewust worden van hun talenten.
  • Voor het aandachtsgebied 'klachten in het onderwijs' geef ik training aan interne vertrouwenspersonen, leid ik netwerkbijeenkomsten van interne vertrouwenspersonen en ben ik zelf externe vertrouwenspersoon van een scholengroep. Ook begeleid ik scholen bij het invoeren, het concretiseren van de Meldcode: het stappenplan dat elke school volgens de wet opgesteld moet hebben om te voorkómen dat signalen van kindermishandeling in de thuissituatie blijven 'hangen'.

Ik werk al lange tijd bij BCO: met name omdat het werken met mensen-in-ontwikkeling heel veel voldoening geeft en mij steeds blijft inspireren. Hierdoor blijf ikzelf ook als professional én als mens groeien.

BIG-nummer: 69050673025

Dit zijn mijn aandachtsgebieden: