Gemmie Derksen

senior adviseur

Kinderen die volop kunnen spelen en daarmee de wereld onderzoeken, zijn bezig met het leggen van belangrijke fundamenten voor ontwikkeling en leren.

Spelen doe je alleen, samen met andere kinderen en ook samen met begeleiders, die je begrijpen en je helpen steeds nieuwe speelleerervaringen toe te voegen. Ook kwetsbare kinderen of kinderen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn hebben een krachtige speelleeromgeving nodig waar veel te ontdekken is.

Het spelende kind staat weer volop in de belangstelling. Spelen en onderzoek liggen in elkaars verlengde. Het onderzoekend leren is een innovatie die veel mogelijkheden biedt om het onderwijs te verrijken richting een duurzame onderwijsontwikkeling. Er worden nieuwe vaardigheden gevraagd van leerkrachten om onderzoekend leren te begeleiden en de inzet van alle digitale mogelijkheden biedt veel extra kansen.

Binnen BCO Onderwijsadvies werk ik als VVE relatiemanager en als senior adviseur. Als VVE relatiemanager adviseer ik gemeentes, kindercentra en scholen over ontwikkelingen in de voor- en vroegschoolse educatie die voor hun situatie van belang zijn. Daarvoor zijn de inspectiestandaarden, de Rijksafspraken en de regionale context leidend. Ik maak in overleg met de opdrachtgevers maatwerktrajecten.

Als senior adviseur werk ik met leerkrachten en teams. Ik ben bij voorkeur samen met het team op zoek naar wat in de dagelijkse praktijk werkbaar is. Samen een nieuwe koers uitzetten en proeftuintjes opzetten waar nieuwe inzichten worden uitgewerkt. Beredeneerd aanbod (jonge kind), masterclasses jonge kind, onderzoekend leren, de rijke speelleeromgeving en de inzet van hedendaagse (digitale) mogelijkheden zijn thema's waar ik expertise voor heb ontwikkeld in de 17 jaar dat ik inmiddels voor BCO werkzaam ben. Ik put echter ook nog steeds uit mijn ervaringen als Pabo-docent jonge kind en mijn ervaringen als zorgcoördinator en kleuterjuf van basisschool de Wildenkamp waar ik in het begin van mijn loopbaan met heel veel plezier heb gewerkt.