‘Kinderen moeten leren wat ze kunnen doen, als ze niet weten wat ze moeten doen.’ (naar Jean Piaget)

We leven in een bijzondere tijd. De wereld bevindt zich in een stroomversnelling van ontwikkelingen en veranderingen, met technologie als katalysator. Vanuit mijn achtergrond als docent, onderwijsjournalist en ‘leven lang lerende autodidact’ houd ik me dagelijks bezig met twee vragen:

  • Wat moet het onderwijs meegeven aan kinderen om hun plek te kunnen vinden en veroveren, als burger, als werkende en als mens?
  • Hoe kunnen we technologie inzetten in voor leren en ontwikkelen, zodat kinderen met al hun mogelijkheden nog beter tot hun recht komen?

Eigentijds onderwijs gaat voor mij niet alleen over kennisoverdracht, maar vooral ook over wat ons meer mens maakt: empathie, creativiteit, zelfkennis en zelfsturing. Ik denk dat in tijden waarin alles meetbaar is, het onmeetbare onmetelijk belangrijk zal worden.

Ik vind het een prachtige opdracht om met alle betrokkenen bij het onderwijs hierover de dialoog te voeren en te komen tot richtinggevende adviezen. Dat doe ik in de vorm van lezingen, trainingen, adviesgesprekken en het ontwerpen en begeleiden van innovatietrajecten. Innoveren is voor mij een constante: alles kan altijd beter. Laten we vooral veel leren door te doen, te ontdekken, te onderzoeken.

Mijn actuele thema’s zijn: onderzoekend leren, digitale didactiek, toekomstdenken, leren en het brein, bewegend leren, denkvaardigheden, games en gamification, maker movement, netwerkleren, slimmer werken, sociale media, mediawijsheid en gepersonaliseerd leren.

Dit zijn mijn aandachtsgebieden:

  • Gepersonaliseerd leren
  • Onderzoekend leren
  • Leidinggeven aan leren
  • Basisonderwijs
  • Voortgezet onderwijs

Erno Mijland is betrokken bij de volgende diensten