‘Kinderen moeten leren wat ze moeten doen, als ze niet weten wat ze moeten doen.’ (naar Jean Piaget)

Vanuit mijn achtergrond als docent Nederlands en Engels, onderwijsjournalist en ‘leven lang lerende autodidact’ houd ik me dagelijks bezig met drie vragen:

  • Wat moet het onderwijs meegeven aan kinderen om nu en in de toekomst mee te kunnen doen aan de samenleving, als burger, als werkende, als mens?
  • Hoe kunnen we technologie inzetten in voor leren en ontwikkelen, zodat kinderen met al hun mogelijkheden nog beter tot hun recht komen?
  • Hoe kun je, onder andere met gebruik van technologie, het leren en werken in een (school)team slimmer organiseren?

Onderwijs gaat voor mij over kennisoverdracht én kennisontwikkeling, over het ontwikkelen van vaardigheden én een ondernemende, leergierige houding, over hard werken én plezier maken.

Ik vind het een prachtige opdracht om met hieraan bij te dragen. Dat doe ik in de vorm van lezingen, trainingen, adviesgesprekken en het ontwerpen en begeleiden van innovatietrajecten. Innoveren is voor mij een constante: alles kan altijd beter. Laten we vooral veel leren door te doen, te ontdekken, te onderzoeken.

Dit zijn mijn aandachtsgebieden:

  • Bewegend leren
  • Denkvaardigheden
  • Games en gamification
  • Maker education
  • Netwerkleren
  • Slimmer (samen)werken

Erno Mijland is betrokken bij de volgende diensten