Adviseurs

Ans Rutten

consulent taalstimulering / logopedist

Door betrokkenheid en inzet kunnen we het verschil maken voor kinderen die minder kansen hebben

Het verbeteren van kansen voor kinderen in achterstandssituaties is een inspirerende opdracht. Ik realiseer dat door mijn werk als VVE-coach. Door in te zetten op kwaliteit van ouderbetrokkenheid, een goed educatief aanbod, samenwerking met ketenpartners binnen het preventief jeugdbeleid en voortdurende terugkoppeling met alle betrokkenen over de effecten van onze aanpak kunnen we de onderwijskansen van kinderen vergroten evenals de mogelijkheden hun talenten boven te halen.

In het verleden heb ik gewerkt als leerlingbegeleider, logopedist, dyslexiebehandelaar en trainer Speelplezier en VVE Thuis. De koppeling van een aantal van deze functies binnen de pilot Moelejaan was de opmaat naar deze baan die ik uitvoer voor de gemeente Kerkrade, een gemeente met de ambitie om kansen voor de grote aantallen doelgroepkinderen daadwerkelijk te realiseren.

Al vroeg wist ik dat ik het onderwijs in wilde. Daarnaast was er de interesse voor achterstandenbeleid: ik wilde daar meer van weten. Tijdens het werk op scholen in achterstandssituaties werd ik vooral getroffen door de vaak niet rooskleurige situatie waarin veel kinderen opgroeien. Naast studie (onder andere orthopedagogiek) kreeg ik de gelegenheid te werken met ouders, kinderen, scholen, speelzalen en welzijnsinstanties in diverse buurthuizen. Betekenisvol samenwerken verhoogt de kwaliteit van leven van alle betrokkenen.

  • Logopedie
  • Jonge kind