Anne van Bijnen

senior adviseur

Inspireren en enthousiasmeren zijn voor mij als adviseur belangrijke ankers.

Het is een voorrecht om samen met betrokkenen in het onderwijs te zoeken naar mogelijkheden om tot hoge rekenopbrengsten te komen. Dicht bij de dagelijkse praktijk, met een vertaalslag vanuit een theoretisch kader, kijk ik naar kansen en reële mogelijkheden voor inhoudelijke ontwikkeling van leerkrachten. Motivatie, betrokkenheid en rekenplezier zijn daarbij cruciale pijlers, met name in situaties waarin door krimp goed rekenonderwijs onder druk komt te staan. Ik heb me de laatste jaren gespecialiseerd in goed rekenonderwijs in combinatiegroepen en goed onderwijs in groep 1-2-3. Dit alles binnen het gedachtegoed van Kansrijke Combinatiegroepen.

Anne van Bijnen is betrokken bij de volgende diensten