Wanneer luisteren om te reageren, overgaat in luisteren om te begrijpen, ontstaat er echt contact.

Vanuit nieuwsgierigheid en een luisterend oor wens ik in verbinding te raken met een ander. Ontdekken wat de visie en beleving is van iemand, het soms even stilstaan en het stellen van de juiste vragen maakt dat er betrokkenheid, maar ook openheid ontstaat. Graag wil ik in kaart brengen wat de onderliggende vraag is, zodat ik de ander verder kan brengen. Middels samen puzzelen komen tot een passend antwoord, dat is mijn drijfveer.

De omgeving en de betrokkenen rondom een kind zijn enorm van belang ten aanzien van zijn/haar ontwikkeling. Door met het kind, de ouders, leerkracht, intern begeleider en/of andere betrokkenen de juiste vertaling te maken van het gedrag en de interactiepatronen, wens ik dit doel te behalen.

Het creëren van beweging en groei, al is het maar in kleine stappen, is in mijn ogen haalbaar door te komen tot een gezamenlijke visie en door ieders kwaliteiten optimaal te benutten. Laten we deze kwaliteiten verhelderen en eenieder in zijn kracht zetten, zodat ontwikkeling ontstaat.

Ik ben werkzaam geweest in de jeugdzorg en de specialistische jeugd-ggz, waarbij de combinatie van zorg en onderwijs mij vanaf het begin het meest heeft geïntrigeerd. Bij BCO kun je me tegenkomen in de rol als adviseur op het gebied van leerlingondersteuning. Mijn expertise ligt voornamelijk op het gebied van gedrag en sociaal-emotionele ontwikkeling.