Het mooiste dat je een kind kunt geven is een kans

Elk kind verdient een kans om zich te ontwikkelen op de manier die bij hem of haar past. Uitgaan van de verschillen en kwaliteiten van kinderen, zodat kinderen zich gehoord, gezien en erkend voelen. Dit doe je niet alleen, maar samen. Samen met het kind, ouders en professionals zorgen voor een optimale ontwikkelomgeving. Dat is mijn drijfveer.

Al vroeg werd mijn passie voor het werken in het onderwijs duidelijk. Na de PABO-opleiding heb ik de Master Orthopedagogiek gevolgd aan de Universiteit in Utrecht. Als leerkracht heb ik gewerkt op diverse scholen voor (speciaal) basisonderwijs, met name in de groepen 1-4. Mijn hart voor het jonge kind die spelend lerend, in beweging, de wereld ontdekt met zijn of haar hele lichaam, is daardoor nog groter geworden.

Bij BCO Onderwijsadvies en -ondersteuning ben ik daarom met veel enthousiasme werkzaam als adviseur jonge kind en behandelaar dyslexie. Ik begeleid de ontwikkeling van leerkrachten en pedagogisch medewerkers vanuit hun vraag en ga uit van wat al goed werkt. Luisteren, analyseren en aanpakken zijn kenmerken die mij typeren. Tijdens de behandelingen dyslexie besteed ik aandacht aan het lezen en spellen, maar ook aan de leesmotivatie en het zelfvertrouwen van het kind. Ik maak de vertaalslag van theorie naar de dagelijkse praktijk om zowel professionals als kinderen in hun kracht te zetten.

Dit zijn mijn aandachtsgebieden: