Acadin

Een digitale leeromgeving voor meer- en hoogbegaafde leerlingen in het primair onderwijs.

De unieke leeromgeving van Acadin biedt ruimte om talenten van leerlingen verder te ontwikkelen en om verrijkend onderwijs op maat vorm te geven. Een omgeving die is gevuld met >500 interessante en uitdagende leeractiviteiten over allerlei onderwerpen voor groep 1-8. Speciaal geselecteerd om het leren op school voor deze kinderen te verrijken.

Wat is Acadin?

Acadin helpt leerkrachten leerlingen te prikkelen met uitdagende leerstof waar ze hun tanden in kunnen zetten, maar ook met korte opdrachten voor de laatste 10 minuten van de les. Kenmerkend voor deze leeractiviteiten is dat ze een open karakter hebben. Leerlingen leren niet alleen feitenkennis en vaardigheden, ze leren ook hoe ze moeten leren.

10 redenen om te kiezen voor Acadin

  • Digitale leeromgeving voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.
  • >500 leeractiviteiten, selectie op o.a. niveau, vakgebied, interesse en vaardigheden.
  • In te zetten voor korte leermomenten én de lange leerlijn.
  • Inzetbaar voor individuele leerlingen en de hele klas – groep 1-8.
  • Dankzij voortdurende doorontwikkeling actueel en vernieuwend.
  • Toekomstbestendig verrijkingsonderwijs op maat.
  • Overal inzetbaar, thuis en op school en geschikt voor alle platforms.
  • Ondersteuningsdocument voor leerlijn zelfgestuurd leren.
  • Ondersteuning door ervaren onderwijsexperts, helpdesks en handleidingen.
  • Vaste prijs voor gebruik door alle leerlingen, begeleiders en ouders.

Meer informatie, presentatie en proefabonnement

Meer informatie over Acadin, de abonnementsprijzen en de wijze van aanmelden, vind je op de website www.acadin.nl. Je kunt je aanmelden voor een e-presentatie (digitale presentatie via je eigen computer). Je kunt via een proefabonnement Acadin ook gratis 6 weken verkennen.

Voor besturen en samenwerkingsverbanden hebben we een speciaal aanbod. Samenwerkingsverbanden kunnen ook een beroep doen op beschikbare subsidiemogelijkheden. Meer informatie en aanmelding via communicatie@acadin.nl.