Aan de slag met leerlinggedrag

Thema

Leraren en andere onderwijsprofessionals werken iedere dag hard om het beste uit leerlingen te halen. Om verschillende redenen kunnen leerlingen niet lekker in hun vel zitten of komen ze onvoldoende tot leren. Dit kan zich onder andere uiten in teruggetrokken -, (faal)angstig - of storend gedrag. Hoe ga je hiermee om? Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van deze leerlingen en wat hebben zij nodig? Wat vraagt dit van de competenties van onderwijsprofessionals?

Onze psychologen en orthopedagogen hebben ruime ervaring en kijken vanuit pedagogisch optimisme naar competenties van een leerling. We bieden deskundigheidsbevordering en coaching aan onderwijsprofessionals en verzorgen daarnaast individuele - en groepstrajecten voor leerlingen.

Deskundigheidsbevordering van de onderwijsprofessional

Wij bieden professionaliseringskansen, waarbij ingezet wordt op duurzame deskundigheidsbevordering van pedagogisch medewerkers, leraren, intern begeleiders en ondersteuningscoördinatoren. Dit is in de vorm van een scholingsaanbod, waarbij modules aangeboden worden over gedrag, sociaal emotionele ontwikkeling, taakwerkhouding en executieve functies. De bijeenkomsten worden in cursusvorm gegeven. Ook is het mogelijk om een scholing in-company te verzorgen, waarbij de modules op maat worden aangeboden op basis van de wensen van de organisatie.

Individuele coaching van de onderwijsprofessional

In het kader van deskundigheidsbevordering van onderwijsprofessionals bieden wij individuele coachingstrajecten waarbij de hulpvraag van de onderwijsprofessional centraal staat. Coachingsvragen kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op het verbeteren van het functioneren van de onderwijsprofessional in relatie tot de groep of in relatie tot een specifieke leerling. Hierbij worden concrete handelingsalternatieven besproken op het gebied van interactie, instructie en klassenmanagement. Ook kunnen coachingsvragen gericht zijn op het vergroten van het welbevinden van de onderwijsprofessional. Bij de coachingstrajecten zal ook expliciet aandacht besteed worden aan de sterke kanten van de onderwijsprofessional.

Individueel leerlingtraject

Wij bieden trajecten gericht op de individuele leerling. Dit is altijd maatwerk en sluit zo veel mogelijk aan bij de vraag van de docent, de behoeften van de leerling en de mogelijkheden van de onderwijsleersituatie. Ouders worden bij de trajecten betrokken. De begeleidingstrajecten kunnen zich richten op gedrag, sociaal-emotionele problemen en op taakwerkhouding. Een begeleidingstraject kan bestaan uit psycho-diagnostisch onderzoek en/of uit gesprekken met kinderen, ouders en leerkrachten, waarbij handelingsgerichte adviezen aan de orde komen. 

Groepstraject

Heb je te maken met een moeilijke groep of is er sprake van pestproblematiek? Wij kunnen groepstrajecten aanbieden op locatie. Een voorbeeld is ‘Werken aan Wat Werkt’ (WAWW). Deze kortdurende, oplossingsgerichte groepsaanpak zorgt voor een verbetering van het klassenklimaat én van het gedrag van kinderen. Pestproblematiek kan bijvoorbeeld snel en op een praktische manier aangepakt worden met een SteunGroepAanpak (SGZ), eveneens een oplossingsgerichte aanpak die positief gedrag bij leerlingen stimuleert.

Ben je benieuwd naar wat we kunnen bieden en wil je met ons aan de slag? Of kunnen wij je wensen verhelderen in een vrijblijvend gesprek? Neem contact op met Germine Meuwissen of Miriam van Heur.